Om oss

Magic Photo – Galleri, mötesplats och utvecklingshub med fokus på platsers berättelser


Magic Photo är ett galleri som visar foto och teckning av utövare som i sin praktik arbetar med fokus på olika platser och deras inneboende berättelser. Platsens betydelse har fått en allt viktigare roll i vår föränderliga samtid genom dess starka förbindelse mellan materiellt, platsanknutet kulturarv och historiska berättelser. Galleriet Magic Photo vill synliggöra och berätta om världens olika fängslande platser, stora som små, kända och okända, fascinerande, tänkvärda, märkliga och medryckande.


I galleriets verksamhet ingår kontinuerliga utställningar med fokus på olika platser, ateljéverksamhet, workshops och kurser, artist talks samt platsspecifik residensverksamhet i samverkan med våra olika partners. Magic Photo fokuserar på konstnärliga processen och ger sina kunder möjlighet att utveckla sin kreativa skapandeförmåga. De olika aktiviteter och programformat med fokus på platser och deras berättelser involverar människor med olika bakgrund, kunskapsområden och från olika länder.


Galleriet är en utvecklingsbaserad hub för att visa och skapa innovation inom platsspecifik fotokonst och teckning genom att samverka med nationella och internationella konstnärer och institutioner samt genom att ha en unik fokus på medskapandeaktiviteter.


Varumärkeslöfte: vi visar magiska bildvärldar inom foto och teckningar från olika platser som förändrar din syn på världen!